Vil du ha stand i gaten?

 

Fra tid til annen ønsker ulike organisasjoner å ha stand, eller annen aktivitet i gaten.

Dere må søke om tillatelse fra Velforeningen minst 2 uker i forkant.

Vi er svært nøye med hvem som får lov til å stå i gaten, velforeningen får stadige tilbakemeldinger fra publikum på hvordan de oppfatter innsamlere og selgere. Gågaten Velforening reserverer retten til å kreve dagsrater på mellom 500kr og 1500kr fra organisasjoner som har aktivitet i gaten, på lik linje med salgsboder og pop-up arrangementer.

 

Fortell oss

  1. Hvem organisasjonen er, samt en kontaktperson
  2. Hvilken aktivitet dere ønsker å utføre i gaten
  3. Når, og hvor lenge dere ønsker å være i gaten
  4. Hvor faktura skal sendes

 

Send søknad til: info@gaagaten.no